Konsaltinq

Konsaltinqin həll etməli olduğu problemlər sahəsi həddən artıq genişdir.

Bundan başqa konsaltinq xidmətlərini göstərən şirkətlərin ixtisaslaşması müxtəlif ona bilər.

Bəziləri konsaltinqin hər hansı bir sahəsi (məsələn, strategiya, ekologiyaəməyin təşkili sərmayələr, kadr siyasəti, maliyyə, vergilər və s.) ilə kifayətlənməklə, məhdud ixtisaslı şirkət olaraq fəaliyət göstərir.

Geniş ixtisaslaşmaya malik olanlar isə konsaltinq sahəsində tam xidmət spektri təqdim edir.

Konsaltinqin müştəri-təşkilatlarının idarəetmə, iqtisadi, maliyyə, sərmayə fəaliyyəti, strateji planlaşdırılma, şirkətin ümumi fəaliyyəti, biznesin aparılması, satış bazarlarının araşdırılması və proqnozlaşdırılması, qiymətlərin hərəkatı və s. Kimi məsələlərini hədd edir. Başqa sözlə desək,

konsaltinq bu və ya digər problemin həllində xarici konsultantlar tərəfindən göstərilən istənilən yardımdır.

Konsaltinqin əsas məqsədi rəhbərliyin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, ümumiyyətlə kompaniyanın fəaliyyət effektivliyinin təkmilləşdirilməsinə və əməyin individual səmərəliliyinin artirilmasına yönlənmişdir.