Maliyyə uçotu
  • Hesabat dövrünün sonuna olan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;
  • Hesabat dövrü üzrə məcmu gəlir haqqında hesabat;
  • Hesabat dövrü ərzində kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
  • Hesabat dövrü ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar aiddir.