Vergi planlaşdırılması
  • Mühasibat və vergi uçotunun vəziyyəti;
  • Uçot siyasəti;
  • Vergi güzəştləri və müqavilələrin təşkili;
  • Vergi nəzarəti;
  • Vergi təqvimi;
  • Optimal idarəetmə strategiyası və bu strategiyanın reallaşdırılması planı;
  • Güzəştli vergitutma rejimləri;
  • İmitasiya maliyyə modelləri;
  • Vergi menecmentinin hesabat-analitik fəaliyyəti və s.