MÜHASİBAT UÇOTU

✓ Mühasibat uçotunun milli və beynəlxalq standartlara uyğun qurulması və ya bərpası
✓ Mühasibat uçotunun aparılması və ya aparılmasına nəzarət
✓ Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması (proqram təminatı)