İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ

✓ Müəssisənin düzgün kadr siyasətinin seçilməsi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
✓ Əmək müqavilələrinin “Elektron İnformasiya Sistemi” nə daxil edilməsi
✓ Yeni işçilərin əmək müqavilələrinin və əmrlərinin tərtib edilməsi və qeydiyyatının aparılması
✓ İşçilərin məzuniyyət qrafikinin qurulması, sosial və ödənişsiz məzuniyyətlərin ƏM tələblərinə uyğun təşkili
✓ Qadınların, əlillərin, yaşı 18-dən az olan işçilərin əmək münasibətlərində hüquqlarının təmin edilməsi və qorunması
✓ Əmək haqqından gəlir vergisi hesablanarkən xüsusi güzəşt tətbiq olunan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi
✓ İş vaxtının uçotunun aparılması və işçilərin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi iş vaxtının normasına uyğun işləməsinin təmin edilməsi
✓ Əmək kitabçalarının qeydiyyatı və uçotunun aparılması
✓ Dövlət Məşğulluq Xidmətinə aylıq, rüblük və illik statistik hesabatların tərtib və təqdim olunması