MÜŞTƏRİ ƏLAQƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Müştəri əlaqələrinin idarə olunması (Customer Relationship Management)

Bu, şirkətlər və müştərilər arasında daha effektiv, səmərəli və sərfəli əlaqələr yaradan bir sıra tətbiqlərdir. CRM-in məqsədi müştərilərin ehtiyaclarını əvvəlcədən müəyyən etmək və doğru hədəf auditoriyasına çatmaqdır.

✓ Müştəri əlaqələrinin idarə olunması
✓ Marketinq idarəçiliyi
✓ Satış idarəçiliyi
✓ Texniki xidmətlərin idarə edilməsi