VERGİ UÇOTU

✓ Vergi bəyannamələrinin göndərilməsi
✓ Vergi hesabatlarının hazırlanması
✓ Vergi orqanı ilə kargüzarlıq işlərinin aparılması
✓ Vergi planlaşdırılması və vergilər üzrə konsultasiya